28 de desembre de 2007

GURUS DE L'EDUCACIÓ

Benjamin Zander és director de l'Orquestra Filarmónica de Boston i també és director artístic de l'escola d'arts escèniques Wallnut Hill de Boston. En la seva participació a la conferència organitzada per la National College of School Leadership enalteix les virtuts del pensament positiu. Insta als assistents a pensar positivament i a estar obert als reptes que ens ofereix la vida. Aquest enfocament convida a reflexionar.

20 de desembre de 2007

Test de llengües


Animeu-vos a participar en aquesta activitat d'autoconeixement!
Podeu fer una autovaloració ràpida de nivell de llengües estrangeres, i veure l'equivalència amb el Marc Europeu Comú de Referència. Us demanarà un password i un identificador que us el podeu inventar. Sempre podeu "enviar" i "registrar" els resultats, o senzillament veure'n la valoració online.

Marc europeu comú de referència per a les llengües

La traducció i l’adaptació al català del document Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar elaborat pel Consell d’Europa va ser impulsada pels governs d'Andorra, Catalunya i les Illes Balears com un dels objectius de l’any 2001, Any Europeu de les Llengües, seguint la recomanació del mateix Consell d’Europa de fer-ne traduccions a tantes llengües com fos possible per contribuir de manera més eficaç a la difusió dels continguts i a promoure’n l’ús.