20 de desembre de 2007

Test de llengües


Animeu-vos a participar en aquesta activitat d'autoconeixement!
Podeu fer una autovaloració ràpida de nivell de llengües estrangeres, i veure l'equivalència amb el Marc Europeu Comú de Referència. Us demanarà un password i un identificador que us el podeu inventar. Sempre podeu "enviar" i "registrar" els resultats, o senzillament veure'n la valoració online.